top of page
משדר wireless

משדר wireless

150.00 ₪מחיר

המשדר האלחוטי מאפשר תקשורת אלחוטית בין המקרר Cool Control למכונת הקפה.

חשוב: מכונת הקפה חייבת להיות מצוידת ב-Smart Connect.

שימו לב שניתן לחבר את מכונת הקפה לחילופין רק ל-Cool Control או לאפליקציית JURA.

האביזר הזה מתחבר למקרר. 

 

*** הערכה תואמת לדגמים הבאים בלבד:

S8             ENA 8       WE8     X10       

RELATED PRODUCTS